DisclaimerAuteursrecht

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.

Merkenrecht

Woonaccent is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming per e-mail bericht van Woonaccent Nederland.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Woonaccent Nederland aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Woonaccent Nederland niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van brabantmakelaardij.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Woonaccent Nederland aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

© 2021 Woonaccent Nederland
Alle rechten voorbehouden

Brabant Makelaardij
Guido Gezellelaan 40 a
4624 GM Bergen op Zoom

Back to top